Ceník

Standardní práce 1 000 Kč /hod*
Práce prováděné do 24 hod od nahlášení, pokud tak objednatel vyžaduje (tzv. urgentní zásahy) 1 200 Kč /hod*
Práce prováděné v den pracovního volna, den pracovního klidu nebo v nočních hodinách (v rozmezí od 20,00 hod. do 8,00 hod.), pokud tak objednatel vyžaduje 1 400 Kč /hod*
   
Výjezd v Brně 350 Kč           
Výjezd mimo Brno 8 Kč /km        
Ztráta času na cestě (při cestách mimo Brno) 500 Kč/hod     
   
Odborné telefonické konzultace (mimo běžné rady) - budete upozorněni na případnou fakturaci této služby. 350 Kč/za každých započatých 15 min
   
Větší projekty individuální ceny**
* Započítává se každá započatá 1/2 hod, nejméně však 1 hod.
** Výhodnější ceny za všechny práce lze dosáhnout sepsáním individuální smlouvy.
*** Při podpisu smlouvy nebo u dlouhodobějších objednávek prací je pro několik prvních zakázek vybírána záloha ve výší cca 50% z celkového objemu práce.
**** Ceny jsou uváděny bez DPH.

  Poslední změna stránky 29.1.2016 22:05:26